Kategorier
Uncategorized

Döden på vägarna

Även om säkerhetsarbetet på de svenska vägarna går framåt skördar trafiken dessvärre fortfarande många liv. Hur många färre begravningar skulle det bli per år, om alla följde trafikreglerna?

Denna sajt är vigd till glädjen med att köra bil och andra fordon, både på vägar och i andra miljöer. Men denna glädje har också en baksida. Under perioden januari till april 2020 dödades 58 personer i trafiken, enligt Transportstyrelsens statistik. 38 av dessa personer var s.k. skyddade trafikanter, som färdades i personbil, lastbil eller traktor. 

Vilka är det som dödas?

Fyra femtedelar av de som dör i trafiken är män. Det beror till viss del på att män kör bil mer än kvinnor, men också på att det är vanligare att män struntar i trafikregler, kör oförsiktigt med mera. Yngre män löper extra stor chans att dödas i trafiken. I områden där det bor många unga män, som i Högdalen i södra Stockholm, är begravningar till följd av trafikolyckor relativt vanliga.

Det är inte heller, som man skulle kunna tro, dåligt väglag på vintervägar som leder till trafikolyckor i första hand. De dödligaste månaderna är i allmänhet semestermånaderna juli och augusti, då många är ute på vägarna. Högsommarvärme kan också leda till sämre väglag, dels då bindemedlet kan tränga upp ur asfalten, dels då kraftiga regn är vanligare i samband med högtryck. 

Nollvisionen

Myndigheterna i Sverige arbetar för den s.k. nollvisionen, en målsättning om att ingen ska dö, eller skadas allvarligt, i trafiken. Även om antalet döda minskar år för år är det fortfarande långt kvar tills vi når denna vision. Nollvisionen gäller inte bara för de svenska vägarna, utan även för järnvägen.