Kategorier
Uncategorized

Energi till våra elbilar

En tredjedel av vårt samhälle som kräver mest energi i Sverige går till transportsektorn, konstaterar internet. Det innebär att flyget, tågen, bilarna och fartygen behöver en tredjedel av all energi som vi producerar i detta land. Transportbranschen står med andra ord, för en av de största energislukarna, som antingen baseras på fossila bränslen eller på miljövänlig energi.

Ska vi inte bli mer miljövänliga?

Alla svenskar känner till vem Greta Thunberg är, och om man inte gör det är man antingen eremit, döv eller blind. Med andra ord är det så gott som omöjligt att inte känna till vem hon är och vad hon vill.
Hon blev rikskänd när väl medierna upptäckte att hon satt fredag efter fredag utanför riksdagen i augusti 2018. Efter några månader fick hon sällskap av andra ungdomar både i och utanför Sverige.

Greta väckte oss ur vår miljö-slummer

Det positiva (bland många andra förstås) med hennes insats är att vi alla fick upp ögonen inför de miljöhot som vi lever under.
En stor förändring som absolut påverkar allt fler svenskar är omställning till elbilar. Allt fler svenskar byter ut sina bensinbilar till elbilar.
Denna stora förändring kräver flera saker – bland annat ökar efterfrågan på laddstationer. Helst skulle alla behöva en laddstation i sitt eget hem. Och de som bor i hyreshus eller bostadsrätter kommer att behöva laddstationer i sin BRF. Först när vi ser laddstationer på alla hus i hela Sverige kan vi säga att vi har ställt om vårt samhälle till en mer miljövänlig utveckling.
Så hur bra möter elbranschen den allt större efterfrågan på el?

Hur bra möter företag och myndigheter den ökade efterfrågan?

Elbranschen, elektriker och tillverkare av elektronik borde ju känna att framtiden ligger för deras fötter, eller hur?
Det är ju väldigt vad beroende vi har blivit av el. Allt som fungerar i de flesta bostäder är kopplade till elen. Vi kan inte ens spola våra toaletter utan el, då pumpen som pumpar vattnet till våra toaletter, ju går på el. De allra flesta har elspisar som de lagar maten med, Våra ugnar och mikrovågsugnar går på el. Våra klockor går på el, för att inte prata om datorerna, värmesystem, mobilerna, TV-apparaterna – i princip allt går ju på el. Vi skulle ju inte klara oss utan el i mer än en timme, eller…?
Till och med våra bilar går ju snart helt och hållet på el. Det är ju elen som är miljövänlig. Vad skulle vi kunna åstadkomma utan el?